BADANIA RYNKU

Wiedza na temat sytuacji i otoczenia rynkowego ma kluczowe znaczenie w przygotowaniu skutecznej strategii poprzedzającej wejście na dany rynek.

Dlatego na zlecenie naszych klientów realizujemy zadania z zakresu badań rynku obejmujących ogólną analizę rynku docelowego, jak również szczegółową analizę konkretnej branży, w tym badanie:

  • konkurencyjności rynku wraz z analizą obieranych na nim strategii;
  • poziomu cen oferowanych towarów i usług;
  • obrotów przedsiębiorstw w danej branży;
  • kanałów dystrybucji;
  • środowiska prawnego wraz z aspektami podatkowymi;
  • analizy porównawczej rynków polskich i zagranicznych.