POSZUKIWANIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Trudności w wejściu na rynek zagraniczny często spowodowane są nieznajomością partnerów handlowych, z którymi można nawiązać współpracę i wypracować odpowiednią strategię. To trudne i czasochłonne przedsięwzięcie, zwłaszcza biorąc pod uwagę delikatną kwestię problemów w nawiązywaniu relacji.

Dlatego też nasz zespół oferuje pakiet usług związanych z poszukiwaniem partnerów handlowych w sposób prosty, szybki i dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

Proces selekcji jednego lub większej liczby partnerów handlowych jest podzielony na następujące etapy:

  • analiza branży handlowej i powiązanych produktów firmy zlecającej;
  • przygotowanie materiałów obrazujących działalność przedsiębiorstwa w języku polskim, angielskim i/lub włoskim;
  • wyróżnienie głównego i drugorzędnego celu aktywności;
  • poszukiwanie partnerów poprzez różne kanały działalności biznesowej;
  • przygotowanie long listy potencjalnych partnerów;
  • wybór najbardziej interesujących firm w porozumieniu ze zleceniodawcą;
  • kontakt z wybranymi firmami: przesłanie materiałów informacyjnych i wywiad;
  • raport końcowy z wynikami selekcji;
  • organizacja agendy spotkań B2B;
  • pomoc i wsparcie przy organizacji spotkań lub też spotkania z potencjalnymi partnerami w imieniu i na rzecz firmy zlecającej.