OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA

Naszym klientom zapewniamy kompleksową obsługę kadrowo-płacową obejmującą:

  • sporządzanie dokumentów niezbędnych do zatrudnienia, w tym przygotowanie umów o pracę, zgłoszenie pracowników do właściwych organów ubezpieczeniowych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej;
  • naliczanie wynagrodzeń i składek ubezpieczeniowych oraz wyliczanie podatków;
  • wsparcie w zakresie realizacji obowiązków pracodawców nałożonych na nich przez prawo, w tym prowadzenie akt osobowych pracowników, pilnowanie terminowości przeprowadzanych badań i szkoleń oraz czuwanie nad prawidłowością procedur obowiązujących w zakładzie pracy.