OBSŁUGA KSIĘGOWA

W ramach świadczonych przez nas usług zapewniamy naszym klientom kompleksową obsługę księgową obejmującą:

  • prowadzenie ksiąg podatkowych (księgi rachunkowe, księgowość uproszczona);
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • prowadzenie rozliczeń VAT;
  • prowadzenie spraw urzędowych, w tym przejęcie kontaktów z organami podatkowymi;
  • sporządzanie wymaganych prawem deklaracji i ewidencji podatkowych.