Jak pomagać ofiarom wojny w Ukrainie dokonując korzystnych odliczeń podatkowych – darowizny pieniężne

DAROWIZNY PIENIĘŻNE – CIT I PIT

Pamiętajmy również o preferencjach przewidzianych dla darowizn pieniężnych, które obowiązują od lat.

Chodzi o darowizny na rzecz organizacji pozarządowych (NGO) takich jak stowarzyszenia i fundacje działających na terenie UE i EOG. Przekazana darowizna pomniejsza podstawę opodatkowania (tj. oszczędzasz na niej równowartość podatku, który musiałbyś zapłacić od takiej kwoty dochodu – w przypadku darowizny 500 zł przekazanej przez osobę opodatkowaną 32% PIT, zaoszczędzi ona 160 zł, które może przekazać jako dalszą darowiznę!). W przypadku osób fizycznych odliczyć można darowizny do maksymalnej kwoty 6% swojego rocznego dochodu, a w przypadku spółek do maksymalnej kwoty 10% ich dochodu.

Warunkiem skorzystania z tej preferencji jest posiadanie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, najlepiej z określeniem, że jest to darowizna na cele statutowe danej organizacji i ewentualnie jej uszczegółowieniem.

Zbierajmy zatem potwierdzenia przekazania darowizny! Dopytamy o nie w przyszłym roku sporządzając Państwa zeznania roczne 😊

Kogo dotyczy?

Osób fizycznych opodatkowanych podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych (składających PIT-37, PIT-36), osób opodatkowanych ryczałtem (PIT-28), spółek (CIT-8) i podatkowych grup kapitałowych (CIT-8AB).