Wybór opodatkowania dla branży IT

Zapotrzebowanie na zawody z branży IT wraz z rozwojem technologii stale się zwiększa. Studia w tym obszarze również cieszą się dużą popularnością, a liczba chętnych wzrasta z roku na rok.

Przeprowadzone dotychczas statystyki wykazują, że na rynku pracy wciąż brakuje programistów oraz informatyków.

Wszystkie powyższe aspekty bez wątpliwości dają gwarancję odpowiednio wykwalifikowanej osobie zdobycia pracy w obszarze IT.

Najczęściej spotykaną formą zatrudnienia w obszarze IT są umowy o charakterze B2B, a zatem samozatrudnienie. W związku z powyższym to na samozatrudnionym jako przedsiębiorcy spoczywają obowiązki podatkowe, nie tak jak w przypadku umowy o pracę – pracodawcy. W związku z tym warto przyjrzeć się możliwym formom opodatkowania by wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie.

 Forma opodatkowania:

 • Zasady ogólne
  • stawka podatku 12% do 120 000 zł, powyżej – 32%,
  • kwota wolna od podatku do 30 000 zł,
  • składka zdrowotna w wysokości 9% dochodu.
 • Podatek liniowy
  • niezmienna stawka 19%,
  • składka zdrowotna w wysokości 4,9% osiąganych dochodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
  • stawka podatku, co do zasady,12%,
  • podatek liczony od przychodu, nie ma możliwości pomniejszenia przychodu o koszty,
  • wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od wysokości przychodu i w ramach danego przedziału przychodu składka zdrowotna jest kwotą stałą.