Zmiana formy opodatkowania możliwa do 22 sierpnia 2022 r.

W związku z wejściem w życie przepisów tak zwanego Polskiego Ładu 2.0. przedsiębiorcy rozliczający się dotychczas na ryczałcie bądź podatkiem liniowym mogą dokonać zmiany formy opodatkowania na opodatkowana na zasadach ogólnych.
Zmiana formy opodatkowania może dotyczyć dochodów uzyskanych w całym roku 2022 bądź tylko od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r. Przy czym warto zaznaczyć, że druga możliwość dotyczy jedynie dotychczasowego opodatkowania ryczałtem.

Powyższe regulacje dotyczą przychodów uzyskanych z :

  • pozarolniczej działalności gospodarczej tj. jednoosobowo, w spółce czy w przedsiębiorstwie  w spadku,
  • najmu prywatnego,
  • działów specjalnych produkcji rolnej.

Istotne jest, że jeśli przedsiębiorca opodatkowany ryczałtem zdecyduje się na opodatkowanie według skali podatkowej dochodów uzyskanych od 1 lipca 2022 roku, nie będzie mógł zmienić formy opodatkowania dla dochodów uzyskanych w całym 2022 roku.

Warto zaznaczyć, że zmiana formy opodatkowania po zakończeniu 2022 roku ma zastosowanie wyłącznie do tego roku. W związku z tym jeśli w kolejnym roku przedsiębiorca będzie chciał zrezygnować z opodatkowania podatkiem liniowym lub ryczałtem musi zawiadomić o tym urząd skarbowy.