Wakacje kredytowe

Z początkiem czerwca Sejm przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą zostało wprowadzone rozwiązanie umożliwiające zawieszenie rat kredytu hipotecznego.
Uregulowania te umożliwiają odroczenie spłacania nawet do 8 rat kredytu, zarówno odsetek jak i kapitału. Jedyne opłaty z jakimi w tym czasie powinien liczyć się kredytobiorca to opłaty ubezpieczeniowe.
Zawieszenie spłacania rat kredytu możliwe jest zaczynając już od 1 sierpnia 2022 r., po 2 miesiące w III i IV kwartale 2022r. Ponadto kredytobiorca może również odroczyć po 1 miesiącu w każdym z czterech kwartałów 2023 r. Należy podkreślić, że jest to jedynie zawieszenie, dlatego odroczone raty trzeba będzie spłacić, jednak z wydłużeniem okresu spłaty zobowiązania.
Najistotniejsze wskazania dla skorzystania z wakacji kredytowych:

  • nie można w trakcie zawieszenia zaciągać innych zobowiązań,
  • możliwe jest zawieszenie rat tylko jednego kredytu, ponadto dotyczącego własnych potrzeb mieszkaniowych,
  • możliwe jedynie w przypadku spłacania kredytu w złotych, nie mogą skorzystać z zawieszenia osoby spłacające kredyt w walucie obcej.

Warto również wspomnieć, że skorzystanie z nowego rozwiązania nie jest związane kryteriami dochodowymi, ani ze stopniem obciążenia raty kredytu. Nie ulega więc wątpliwości, że nowo przyjęte regulacje zmierzają do polepszenia sytuacji osób, zmagających się z konsekwencjami wzrostu stóp procentowych.