Zmiany w Polskim Ładzie

W ostatnich dniach Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt korekty wprowadzonego na początku 2022 r. Polskiego Ładu. Korekta będzie dotyczyć między innymi części ulg oraz sposobu naliczenia składki zdrowotnej. Zmiany wejdą w życie w 2023 roku, jednak część z nich będzie  obowiązywać z mocą wsteczną od 1 lipca 2022 r.
Proponowane zmiany:

– obniżenie stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z pierwszego przedziału skali podatkowej z 17% do 12%, przy czym składka zdrowotna pozostanie na poziomie 9% podstawy naliczenia. Kwota wolna od podatku również pozostanie na dotychczasowym poziomie 30 000 zł, jednak z racji zmniejszenia stawki podatku roczna kwota zmniejszająca podatek ulegnie obniżeniu do 3 600 zł (12% z 30 000 zł),

– likwidacja skomplikowanej w wyliczeniu ulgi dla klasy średniej,

– likwidacja ulgi na zabytki,

– wyłączenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym, ryczałtem i kartą podatkową. Roczny limit odliczeń dla osób rozliczających się podatkiem liniowym wyniesie 8 700 zł rocznie, natomiast dla osób opodatkowanych ryczałtem 50% zapłaconych składek zdrowotnych (pomniejszenie przychodu); dla podatników na karcie pomniejszenie wyniesie 19% zapłaconej składki (pomniejszenie podatku)

– ponowna możliwość wspólnego rozliczania się samotnych rodziców wraz z dziećmi,

– wprowadzenie składek zdrowotnych dla komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych.

Część regulacji obowiązywać będzie od 1 stycznia 2022 r., a część od 1 lipca 2022 r. Rząd przyjął jednak rozwiązanie polegające na tym, że jeśli pierwotne przepisy Polskiego Ładu okazałby się korzystniejsze dla przedsiębiorcy, a zatem będą obligowały do zapłaty niższego podatku niż ten przyjęty w korekcie, podatnikowi zostanie zwrócona nadpłata.