Polski Ład – zmiany wprowadzone od 1 lipca

Wraz z dniem 1 lipca 2022 r. stawka PIT z pierwszej skali podatkowej, wynosząca dotychczas 17%, ulegnie obniżeniu do 12%. Wprowadzona nowelizacja nie spowoduje jednak zmiany kwoty wolnej od podatku, która nadal wynosić będzie 30 tys. zł. Niższa stawka ma stanowić rekompensatę w związku z likwidacją ulgi dla klasy średniej.
Warto zaznaczyć, że stawka 12% obowiązywać będzie podatników z pierwszej skali podatkowej niezależnie od:

  • wysokości kosztów uzyskania przychodu,
  • źródła osiąganych przychodów,
  • okoliczności zatrudnienia u kilku pracodawców,
  • równoczesnego pobierania emerytury.

Ponadto obniżenie stawki do 12% uwzględniać będzie także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą rozliczających się według skali podatkowej.

Należy zauważyć, że niższa stawka podatku wpłynie bezpośrednio na zmianę kwoty zmniejszającej podatek. Rocznie kwota ta wynosić będzie 3600 zł, natomiast miesięcznie 300 zł.

 W związku z powyższym istotne jest by poinformować o zmianach pracowników, na których wynagrodzenie będą miały wpływ. Ponadto pracodawcy biur rachunkowych powinni zadbać  o to, by osoby odpowiedzialne za pobieranie zaliczek PIT zostały zaznajomione ze zmianą stawki podatku oraz kwoty zmniejszającej podatek. Powyższe działania umożliwią uniknięcie korekt dokumentów.