Zmiana formy opodatkowania możliwa do 22 sierpnia 2022 r.

Zmiana formy opodatkowania możliwa do 22 sierpnia 2022 r. W związku z wejściem w życie przepisów tak zwanego Polskiego Ładu 2.0. przedsiębiorcy rozliczający się dotychczas na ryczałcie bądź podatkiem liniowym mogą dokonać zmiany formy opodatkowania na opodatkowana na...

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe Z początkiem czerwca Sejm przyjął ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom zawierającą przepisy o wsparciu kredytobiorców. Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą zostało wprowadzone rozwiązanie...

Nowe regulacje sprzyjające unieważnieniu niekorzystnej umowy

Nowe regulacje sprzyjające unieważnieniu niekorzystnej umowy Dotychczasowe uregulowania prawne nie umożliwiały przedsiębiorcom, którzy zawarli niekorzystne umowy, skutecznego dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. Wprowadzona 30 czerwca ustawa z 2 grudnia 2021...